Engage U.r employees

Individueel
niveau

Een scherp zelfinzicht van de eigen waarden, talenten en valkuilen en van daaruit ageren en opereren, dat zorgt voor geëngageerde en gemotiveerde medewerkers.

Business coaching zet in op duurzaam energieke en geëngageerde medewerkers door hen te ondersteunen en te versterken in hun rol binnen de organisatie.

Thema’s die aan bod kunnen komen:

Organisationeel niveau

Naast het versterken van individuen, is het van belang om ook in te zetten op de ondersteunende rol van de organisatie. Geen individu functioneert in een geïsoleerd vacuüm. Integendeel. Net zoals de organisatie energieke en geëngageerde medewerkers nodig heeft om succes te boeken, zo heeft ook iedere individuele medewerker een ondersteunende organisatie nodig die oog heeft voor ieders welzijn en motivatie.

Veerkrachtige individuen kunnen alsnog het slachtoffer worden van stress en demotivatie wanneer ze terechtkomen in een onvoldoende ondersteunende omgeving.

Een succesvolle aanpak impliceert m.a.w. een aanpak zowel op het individuele als het organisationele niveau. U. bekijkt graag samen met u hoe we dit kunnen realiseren. Per vraag wordt een traject op maat van uw organisatie uitgewerkt.

Wilt u meer weten over U.coaching
of wenst u een afspraak te maken?